lunes, 4 de mayo de 2015

LA NOSTRA GEPERUDETA


Com cada segon diumenge de Maig se celebra la festivitat a la Mare de Deu dels Desamparats, la nostra patrona, la nostra Geperudeta. En un post anterior varem comptar la seua història, recordar ací.

La imatge de la Mare de Déu dels Desemparats descansa en la Basílica de la Plaça de la Verge, però hi ha una altra imatge de la Mare de Déu, la Pelegrina, que va viatjant durant tot l'any per distints barris de la ciutat.

La cridem la Geperudeta de forma afectuosa, tendra, per la posició del cap mirant cap avall. La seua posició inicial era gitada, com veiem en la següent imatge, relleu que podem trobar en la porta principal de la Basílica.Compta la història que en la casa on es trobava van decidir alçar la imatge i posar a la Mare de Déu de peu, de manera que la postura inclinada es deu al coixí on estava recolzada, per a suavitzar la dita inclinació la cobrixen amb el famós manto quan ix al carrer.
En la imatge podem observar com la Mare de Déu porta en la seua mà dreta un ram d'assussenes i una rosa, símbol de puresa. En la mà esquerra porta al Xiquet Jesús amb una creu recolzada sobre el muscle, simbolitzant que porta el pes dels pecats dels hòmens sobre si. Els dos xiquets agenollats, cada un a un costat de la Mare de Déu, amb les mans juntes abrigats pel manto de la Mare de Déu simbolitzen els Sants Innocents Màrtirs. El nimbe (corona) darrere del cap amb estreles simbolitza l'Apocalipsi de Sant Joan i la corona del cap la proclama com a Reina dels Cels. Patrona dels valencians que, junt amb Sant Josep, protegixen als fallers. 

 Les curiositats són les que ens provoquen l'etern record de les coses.Durant estos dies es realitzen actes emotius adorant a la nostra Mare de Deu dels Desamparats; la Missa de Descoberta en la matinada i Missa d`Infants. En la nit del dissabte al diumenge multitud de pelegrins procedents de tota la comunitat acudixen al Trasllat. A la vesprada es realitza la Processó atravessant el centre històric de la ciutat on la imatge rep un bany de pètals de flors.ACTES 2015

Dissabte 9 de Maig

19 hores: Dançà Mare de Déu dels Desemparats

20 hores: Salve Mare de Déu dels Desemparats en la Basílica

22.30 hores: Concert de la Banda Municipal de València en la Plaça de la Mare de Déu

00 hores: Castell de focs artificials

00.30 hores: Dançà Mare de Déu dels Desemparats i cant d'albaes en la fatxada de la Basílica

Diumenge 10 de Maig

04 hores: Obertura de les portes de les Basílica

05 hores: Missa de Descoberta en la Basílica

08 hores: Missa d'Infants en la Plaça de la Mare de Déu

10.30 hores: Trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats des de la Basílica fins a la Catedral de València

12 hores: Missa de Pontifical en la Catedral de València

14 hores: Mascletà en la Plaça de l'Ajuntament

18.30 hores: Processó per: Carrer Cavallers, Tossal, Bolsería, María Cristina, Sant Vicent, Plaça de la Reina, Mar, Avellanes, Palau, Almoina i Basílica.

Dilluns 11 de Maig

20.30 hores: Ronda a la Verge en la Plaça de la Mare de Déu

Dijous 14 de Maig

20.30 hores: Ronda Tunes en la Plaça de la Mare de Déu

Dimecres 20 de Maig

07 hores: Besamà a la Mare de Déu dels Desemparats fins que passe l'últim devotNUESTRA GEPERUDETA


Como cada segundo domingo de Mayo se celebra la festividad a la Mare de Deu dels Desamparats, nuestra patrona, nuestra Geperudeta. En un post anterior contamos su historia, recordar aquí.

La imagen de la Virgen de los Desamparados descansa en la Basílica de la Plaza de la Virgen, pero hay otra imagen de la Virgen, llamada la Peregrina, que va viajando durante el año por distintos barrios de la ciudad.

La llamamos la Geperudeta de forma cariñosa, tierna, por la posición de la cabeza mirando hacia abajo.  Su posición inicial era acostada, como vemos en la siguiente imagen, relieve que podemos encontrar en la puerta principal de la Basílica.

Cuenta la historia que en la casa donde se encontraba decidieron levantar la imagen y poner a la Virgen de pie, de manera que  la postura inclinada se debe a la almohada donde estaba apoyada, para suavizar dicha inclinación la cubren con el famoso manto cuando sale a la calle.

En la imagen podemos observar como la Virgen lleva en su mano derecha un ramo de azucenas y una rosa, símbolo de pureza. En la mano izquierda lleva al Niño Jesús con una cruz apoyada sobre el hombro, simbolizando a que porta el peso de los pecados de los hombres sobre si. Los dos niños arrodillados, cada uno a un lado de la Virgen, con las manos juntas  arropados por el manto de la Virgen simbolizan los Santos Inocentes Mártires. El nimbo (corona) detrás de la cabeza con estrellas simboliza el Apocalipsis de San Juan y la corona de la cabeza la proclama como Reina de los Cielos.

Patrona de los valencianos que, junto a San José, protegen a los falleros.
 Las curiosidades son las que nos provocan el eterno recuerdo de las cosas.

Durante estos días se realizan actos emotivos adorando a nuestra Mare de Deu dels Desamparats; la Misa de Descoberta en la madrugada y Misa d`Infantes. En la noche del sábado al domingo multitud de peregrinos procedente de toda la comunidad acuden al Traslado. Por la tarde se realizada la Procesión atravesando el centro histórico de la ciudad donde la imagen recibe un baño de pétalos de flores.

ACTOS 2015Sábado 9 de Mayo

19 horas: Dançà Virgen de los Desamparados

20 horas: Salve Virgen de los Desamparados en la Basílica

22.30 horas: Concierto de la Banda Municipal de Valencia en la Plaza de la Virgen

00 horas: Castillo de fuegos artificiales

00.30 horas: Dançà Virgen de los Desamparados y canto de albaes en la fachada de la BasílicaDomingo 10 de Mayo04 horas: Apertura de las puertas de las Basílica

05 horas: Misa de Descoberta en la Basílica

08 horas: Misa de Infantes en la Plaza de la Virgen

10.30 horas: Traslado de la Virgen de los Desamparados desde la Basílica hasta la Catedral de Valencia

12 horas: Misa de Pontifical en la Catedral de Valencia

14 horas: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento

18.30 horas: Procesión por: Calle Caballeros, Tossal, Bolsería, María Cristina, San Vicente, Plaza de la Reina, Mar, Avellanas, Palau, Almoina y Basílica.Lunes 11 de Mayo

20.30 horas: Ronda a la Verge en la Plaza de la VirgenJueves 14 de Mayo

20.30 horas: Ronda Tunas en la Plaza de la VirgenMiércoles 20 de Mayo

07 horas: Besamanos a la Virgen de los Desamparados hasta que pase el último devoto
0 comentarios:

Publicar un comentario

Déjanos tu comentario...