miércoles, 27 de mayo de 2015

LES NOSTRES BANDES

Les nostres bandes de falleres han anat evolucionant amb el pas dels anys.
L'evolució i el significat dels símbols han anat canviant simultàniament amb situació política de la nostra ciutat.


Les nostres primeres "Falleras Majors" no portaven banda de fallera, però si del certamen "Mis España", i va ser ací on es va crear la figura de "Fallera Major" i la seua "banda". El seu ús va continuar amb les altres Falleres Majors modificant els símbols.


En 1931, Angeles Algarra Azura va utilitzar la primera banda acreditativa, banda encreuada que reproduïa la bandera cuatribarrada, amb la Senyera brodada en el centre.
A partir de l'any 1933, Leonor Aznar és portadora de la banda de fallera reproduint la bandera republicana (roig, groc i morat) simbolitzant el nou règim, llegint-se la inscripció de “Fallera Major” amb la senyera brodada en el centre. Era una banda de fallera amb llaçada que acabava en la cintura i els flocs de les borles arribant a l'altura del genoll.

En una foto oficial de María Luisa Aranda Sala, Fallera Major dels anys 1940-41 (única Fallera Major que va repetir càrrec), podem apreciar com era portadora d'una medalla, amb cinta amb els colors de la bandera nacional, possiblement cedida per son pare, capità general de les tropes generals.

Fins a l'any 1948, no trobem foto oficial portant banda, la Fallera Major va ser María Julia Martínez de Vallejo i Manglano, podem apreciar el símbol de la senyera valenciana en la part superior, així com que la cinta és dels colors nacionals amb la inscripció "Fallera Major", molt semblant a la que s'usa hui en dia.La imatge de la dreta, Fallera Major, Pilar Ibáñez-Martín Oscat, de l'any 1951, i foto de l'esquerra Fallera Major Desamparados de Rojas i Cárdenas, de l'any 1964.

Actualment, la banda de la Fallera Major de València està composta amb cinta dels colors de la bandera nacional, en la part superior es troba un cordó de color roig i groc, simbolitzant la sang i l'or, seguit de la senyera valenciana de forma rectangular amb batent acabat en dos puntes. La banda travessa el cos de dreta a esquerra concloent amb llaçada i borles daurades, la mesura que és utilitzada en l'actualitat és que els flocs de les borles del llaç arriben a la vora de la falda.  
En la franja blava de la Senyera es porta la insígnia daurada de Junta Central Fallera i en la franja groga amb quatre barres roges es troba brodat l'escut de la nostra ciutat, València.
En la cinta amb els colors de la bandera nacional es troba brodat l'escut del nostre país, Espanya, i destaquem no que hi ha inscripció de "Fallera Major" ni any. 
Fallera Major de València 2015 Estefanía López Montesinos.

La banda de les Falleres Majors de les comissions tenen algunes diferències respecte a les Falleres Majors de València. 
 

Es confeccionen en cinta amb els colors de la bandera nacional, mostrant en la part superior la Senyera Valenciana, seguit de l'any de proclamació i escut de la falla, en la part central de la banda està situat l'escut de la ciutat de València seguida la inscripció de "Fallera Major".

Les bandes de la resta de components femenines, Cort d'Honor, posseïxen una banda distintiva confeccionada amb cinta tricolor de la Senyera Valenciana, escut de la falla sense figurar l'any i amb inscripció "Cort d´honor".Hi ha detalls de les nostres bandes que es poden personalitzar, com el bord de la cinta de la bandera nacional, podent ser en diversos colors o qualitats (blau, roig, en vellut), color de les borles (daurades o platejades), així com bandes personalitzades amb el nom de la fallera en la part final o en la llaçada de la banda.


Les bandes de fallera han canviat molt des de la seua concepció més tradicional fins al moment actual, en el que es veu amb bons ulls, la substitució d'estes per llaç amb la insígnia de la comissió.

NUESTRAS BANDAS


Nuestras bandas de fallera han ido evolucionando con el paso de los años.

La evolución y el significado de los símbolos han ido cambiando simultáneamente con situación política de nuestra ciudad.

Nuestras primeras “Falleras Mayores” no portaban banda de fallera, pero si del certamen “Mis España”, y fue ahí donde se creó la figura de “Fallera Mayor” y su “banda”. Su uso continúo con las demás Falleras Mayores modificando los símbolos.

En 1931, Angeles Algarra Azura utilizó la primera banda acreditativa, banda cruzada que reproducía la bandera cuatribarrada, con la Senyera bordada en el centro.

A partir del año 1933, Leonor Aznar es portadora de la banda de fallera reproduciendo la bandera republicana (roja, amarilla y morada) simbolizando el nuevo régimen, leyéndose la inscripción de “Fallera Major” con la Senyera bordada en el centro. Era una banda de fallera con lazada que terminaba en la cintura y los flecos de las borlas llegando a la altura de la rodilla.

En una foto oficial de María Luisa Aranda Sala, Fallera Mayor de los años 1940-41 (única Fallera Mayor que repitió cargo), podemos apreciar como era portadora de una medalla, con cinta con los colores de la bandera nacional, posiblemente cedida por su padre, capitán general de las tropas generales.

Hasta el año 1948, no encontramos foto oficial portando banda, la Fallera Mayor  fue María Julia Martínez de Vallejo y Manglano, podemos apreciar el símbolo de  la señera valenciana en la parte superior, así como que la cinta es de los colores nacionales con la inscripción “Fallera Major”, muy similar a la que se usa hoy en día.

La imagen de la derecha, Fallera Mayor, Pilar Ibáñez-Martín Mellado, del año 1951, y foto de la izquierda Fallera Mayor Desamparados de Rojas y Cárdenas, del año 1964.

Actualmente, la banda de la Fallera Mayor de Valencia está compuesta con cinta de los colores de la bandera nacional, en la parte superior se encuentra un cordón de color rojo y amarillos, simbolizando la sangre y el oro, seguido de la señera valenciana de forma rectangular con batiente acabado en dos puntas. La banda atraviesa el cuerpo de derecha a izquierda concluyendo con lazada y borlas doradas, la medida que es utilizada en la actualidad es que los flecos de las borlas del lazo lleguen a la orilla de la falda.

En la franja azul de la Señera se porta la insignia dorada de Junta Central Fallera y en la franja amarilla con cuatro barras rojas se encuentra bordado el escudo de nuestra ciudad, Valencia.

En la cinta con los colores de la bandera nacional se encuentra bordado el escudo de nuestro país, España, y destacamos no que hay inscripción de “Fallera Major” ni año.

Fallera Mayor de Valencia 2015 Estefanía López Montesinos.

La banda de las Falleras Mayores de las comisiones tienen algunas diferencias con respecto a las Falleras Mayores de Valencia.

Se confeccionan en cinta con los colores de la bandera nacional, mostrando en la parte superior la Señera Valenciana, seguido del año de proclamación y escudo de la falla, en la parte central de la banda está situado el escudo de la ciudad de Valencia seguida la inscripción de “Fallera Major”.

Las bandas del resto de componentes femeninas, Corte de Honor, poseen una banda distintiva confeccionada con cinta tricolor de la Señera Valenciana, escudo de la falla sin figurar el año y con inscripción “Cort d´honor”.

Hay detalles de nuestras bandas que se pueden personalizar, como el borde de la cinta de la bandera nacional,  pudiendo ser en varios colores o calidades (azul, rojo, en terciopelo), color de las borlas (doradas o plateadas), así como bandas personalizadas con el nombre de la fallera en la parte final o en la lazada de la banda.

Las bandas de fallera han cambiado mucho desde su concepción más tradicional hasta el momento actual, en el que se ve con buenos ojos, la sustitución de estas por lazo con la insignia de la comisión.


0 comentarios:

Publicar un comentario

Déjanos tu comentario...